Πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής

Μετά την εγκατάσταση και την πρώτη εκκίνηση, η εφαρμογή μάς ρωτάει αν θέλουμε να μεταφέρουμε το αρχείο χρηστών από την προηγούμενη έκδοση (έκδοση 4). Αν δεν έχουμε εγκατεστημένη και δεν χρησιμοποιούσαμε την έκδοση 4, απαντάμε ΟΧΙ.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται πλαίσιο για τη δημιουργία κωδικού (εικόνα 1). Εδώ δηλώνουμε τον κωδικό με τον οποίο θέλουμε να εισερχόμαστε στην εφαρμογή.

Εικόνα 1

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ξεχάσουμε τον κωδικό πρόσβασης δεν μπορεί να γίνει επαναφορά του, για λόγους ασφαλείας. Θα γίνει αρχικοποίηση της εφαρμογής με διαγραφή όλων των χρηστών και θα πρέπει να προστεθούν ξανά. Προτείνεται να βάλουμε έναν ισχυρό κωδικό, καθώς στην εφαρμογή αποθηκεύονται ευαίσθητες πληροφορίες.

Συμπληρώνουμε τον κωδικό που δημιουργήσαμε (εικόνα 2).

Εικόνα 2

Με την είσοδο και εφόσον δεν έχουμε προσθέσει κάποιον χρήστη, θα εμφανιστεί πλαίσιο ώστε να προσθέσουμε τον πρώτο μας χρήστη (εικόνα 3).

Εικόνα 3

Σε κάθε προσθήκη νέου χρήστη, εμφανίζεται ερώτηση (εικόνα 4) για το αν θέλουμε να προσθέσουμε απευθείας κωδικούς taxisnet ώστε να αντληθούν αυτόματα οι βασικές πληροφορίες (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης κτλ). Αν απαντήσουμε αρνητικά, θα προσθέσουμε εμείς τα στοιχεία. Απαραίτητα για την αποθήκευση των στοιχείων είναι μόνο ο ΑΦΜ και το επώνυμο.

Εικόνα 4

Αν επιλέξουμε να συμπληρώσουμε πρώτα κωδικούς taxisnet, θα μεταφερθούμε αυτόματα στην καρτέλα “Κωδικοί” ώστε να συμπληρώσουμε τους κωδικούς μας. Αμέσως μετά, πατάμε το πλήκτρο πάνω αριστερά ώστε να αντληθούν τα στοιχεία (εικόνα 5).

Εικόνα 5

Μετά την επιτυχή άντληση των στοιχείων, θα δούμε στην καρτέλα “Βασικά στοιχεία” τα βασικά πεδία συμπληρωμένα. Προσθέτουμε και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλουμε και πατάμε το πλήκτρο στο κάτω μέρος για αποθήκευση του χρήστη (εικόνα 6).

Εικόνα 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *