ΕΥπηρεσίες προς Επαγγελματίες

✓ Μηχανογραφημένη τήρηση και ενημέρωση Βιβλίων με το απλογραφικό σύστημα.

✓ Έναρξη-Διακοπή ατομικών επιχειρήσεων και ΟΕ, ΕΕ.

✓ Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων.

✓ Δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

✓ Μηχανογραφημένη παρακολούθηση και έκδοση μισθοδοσίας.

✓ Υποβολή καταστάσεων μισθοδοσίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και λοιπούς φορείς.

✓ Ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ και συνεργασία με ειδικό γραφείο για την ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ.

✓ Εκπροσώπηση σε φορείς του Δημοσίου.

✓ Πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέσω internet banking.

ΙΥπηρεσίες προς Ιδιώτες

✓ Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2).

✓ Ακριβής εκκαθάριση φόρου πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

✓ Συμβουλές σχετικά με την κάλυψη τεκμηρίων.

✓ Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων κατοίκων εξωτερικού.

Δωρεάν φορολογικές συμβουλές σε όσους μας εμπιστεύτηκαν για τη φορολογική τους δήλωση (ισχύει για ένα έτος).

✓ Υποβολή αλλαγών στην Περιουσιακή Κατάσταση (Ε9).

✓ Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.

✓ Σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων συμβολαίων.

✓ Ενημέρωση για οφειλές και τρόποι ρύθμισής τους.

✓ Ρυθμίσεις οφειλών.

✓ Έκδοση e-παράβολου.

✓ Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού.

✓ Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.

✓ Εκτύπωση εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.

✓ Πληρωμή φορολογικών οφειλών με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα μέσα από το Taxisnet (χρήσιμο για άμεση έκδοση φορολογικής ενημερότητας ή πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ).

✓ Αιτήσεις για επιδόματα ΟΠΕΚΑ (Επίδομα Στέγασης, Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, επίδομα παιδιών (Α21), επίδομα γέννησης κ.ά.).