Προσθήκη στη λίστα ελέγχων

My Tax Friend for Windows: Tutorials

Μπορούμε να προσθέσουμε κάποιους ή όλους τους χρήστες στη Λίστα ελέγχων ώστε να ελέγχουμε αυτόματα και με μία κίνηση για νέα μηνύματα στην ΑΑΔΕ (e-κοινοποιήσεις) ή τις οφειλές μας στην ΑΑΔΕ (μόνο εκτός ρύθμισης). Επιλέγουμε τον χρήστη ή τους χρήστες (για πολλαπλή επιλογή επιλέγουμε τον πρώτο χρήστη, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέγουμε τον ….  Read More

Πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής

My Tax Friend for Windows: Tutorials

Μετά την εγκατάσταση και την πρώτη εκκίνηση, η εφαρμογή μάς ρωτάει αν θέλουμε να μεταφέρουμε το αρχείο χρηστών από την προηγούμενη έκδοση (έκδοση 4). Αν δεν έχουμε εγκατεστημένη και δεν χρησιμοποιούσαμε την έκδοση 4, απαντάμε ΟΧΙ. Στη συνέχεια, εμφανίζεται πλαίσιο για τη δημιουργία κωδικού (εικόνα 1). Εδώ δηλώνουμε τον κωδικό με τον οποίο θέλουμε να ….  Read More

Έκδοση 5.2.2

My Tax Friend for Windows: Αναβαθμίσεις

Στην έκδοση αυτή επεκτείνεται το σύστημα της copy-paste διαδικασίας για την “αυτόματη” συμπλήρωση πεδίων στην καρτέλα του χρήστη. Ο τρόπος αυτός ισορροπεί ανάμεσα στην αυτόματη άντληση των στοιχείων, κάτι που θα ήταν αρκετά πολύπλοκο και θα είχε τον κίνδυνο της απαξίωσης αν άλλαζε οτιδήποτε στα συστήματα και στην χειροκίνητη συμπλήρωση ή τη διαδικασία copy-paste σε ….  Read More

Έκδοση 5.2.1

My Tax Friend for Windows: Αναβαθμίσεις

Η έκδοση αυτή λύνει ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν κάποιοι χρήστες με αγγλικά Windows ή ρυθμίσεις γλώσσας που δεν περιελάμβαναν τα ελληνικά. Σε αυτούς, οι υπηρεσίες εμφανίζονταν σε μη αναγνώσιμη μορφή και έτσι δεν ήταν δυνατή η χρήση των υπηρεσιών και κατά συνέπεια της εφαρμογής. Το πρόβλημα λύθηκε (θα χρειαστεί να έχετε και την έκδοση 21 ….  Read More

Έκδοση 5.2.0

My Tax Friend for Windows: Αναβαθμίσεις

Και στην έκδοση αυτή έχουμε 13 νέα πεδία σχετικά με τα στοιχεία εργασίας ή ανεργίας και ορισμένες προσθήκες στα στοιχεία παιδιού, ώστε να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του επιδόματος στέγασης που απαιτεί περισσότερα στοιχεία παιδιών. Στα του προγράμματος, προστέθηκαν δύο νέες λειτουργίες στα “Εργαλεία”. Με την αναζήτηση σε όλα τα πεδία μπορούμε να αναζητήσουμε πλέον σε ….  Read More

Έκδοση 5.1.0

My Tax Friend for Windows: Αναβαθμίσεις

Στη νέα αυτή έκδοση έχουμε δεκάδες νέα πεδία με πληροφορίες για τον χρήστη, το εργασιακό του προφίλ, την οικογένεια, πληροφορίες για το σπίτι που διαμένει, τα αυτοκίνητά του και πολλά άλλα. Στόχος να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για τη συμπλήρωση πεδίων σε αιτήσεις επιδομάτων και σε μελλοντικές φόρμες πεδίων. Πλέον, μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτόματα την ….  Read More