Έκδοση 5.2.1

Η έκδοση αυτή λύνει ένα πρόβλημα που αντιμετώπισαν κάποιοι χρήστες με αγγλικά Windows ή ρυθμίσεις γλώσσας που δεν περιελάμβαναν τα ελληνικά. Σε αυτούς, οι υπηρεσίες εμφανίζονταν σε μη αναγνώσιμη μορφή και έτσι δεν ήταν δυνατή η χρήση των υπηρεσιών και κατά συνέπεια της εφαρμογής. Το πρόβλημα λύθηκε (θα χρειαστεί να έχετε και την έκδοση 21 των υπηρεσιών) και έτσι μπορείτε να απολαύσετε κι εσείς τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής τούτης.

Επιπλέον, προστέθηκε στις Λίστες η επιλογή για εμφάνιση των μηνών συνεχόμενης ανεργίας (προϋποθέτει να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία έναρξης κάρτας ανεργίας). Χρήσιμο για το νέο βοήθημα για τους μακροχρόνια άνω των 5 ετών ανέργους.

Τέλος, προστέθηκαν επιλογές για σύνδεση στα μισθωτήρια και στον ΟΑΕΔ μέσα από την καρτέλα του χρήστη. Στα στοιχεία ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ προστέθηκε και η επιλογή επικόλλησης του κειμένου των στοιχείων της κάρτας ανεργίας από το σύστημα του ΟΑΕΔ και αυτόματη συμπλήρωση των πεδίων. Έτσι, μπορούμε να επιλέξουμε όλη τη γραμμή του ενεργού δελτίου ανεργίας και με Ctrl+C ή δεξί κλικ και Αντιγραφή το αντιγράφουμε στο πρόχειρο. Στη συνέχεια, επικολλούμε με Ctrl+V το κείμενο στο πεδίο της εφαρμογής. Θα επικολληθεί κάτι παρόμοιο με το παρακάτω:

(ΕΝΕΡΓΟ ΔΕΛΤΙΟ) 24/08/2021 26/02/2023 ΧΧ/XXXX/XXX 000000 ΚΠΑ2 ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη συνέχεια, θα γίνει επεξεργασία του κειμένου και θα συμπληρωθούν αυτόματα ο αριθμός του δελτίου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης και η ημερομηνία λήξης του.

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη: Λίστες: Μήνες συνεχόμενης ανεργίας.
  • Προσθήκη: Σύνδεση σε υπηρεσία Μισθωτηρίων και ΟΑΕΔ από καρτέλα χρήστη.
  • Διόρθωση: Μη αναγνώσιμη λίστα υπηρεσιών σε ορισμένα συστήματα.