Έκδοση 5.1.0

Στη νέα αυτή έκδοση έχουμε δεκάδες νέα πεδία με πληροφορίες για τον χρήστη, το εργασιακό του προφίλ, την οικογένεια, πληροφορίες για το σπίτι που διαμένει, τα αυτοκίνητά του και πολλά άλλα. Στόχος να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για τη συμπλήρωση πεδίων σε αιτήσεις επιδομάτων και σε μελλοντικές φόρμες πεδίων. Πλέον, μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτόματα την αίτηση Α21 με τα στοιχεία των τέκνων ή να προσθέσουμε μέλη στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή να συμπληρώσουμε τα στοιχεία συμβολαίου στο επίδομα στέγασης.

Χρήσιμη και η λειτουργία αλλαγής χρήστη στη διαδικασία βημάτων. Για παράδειγμα, στην εξουσιοδότηση του gov.gr και στη φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων αυτού που θέλουμε να εξουσιοδοτήσουμε, μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε χρήστη και να συμπληρωθούν τα στοιχεία αυτού αντί για τον χρήστη με τον οποίο ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Το ίδιο μπορεί να γίνει πχ και στην αίτηση για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών όπου ζητούνται τα στοιχεία θανόντος. Και οι δυνατότητες είναι αμέτρητες…

Και επειδή πολλοί αλλάζουν τους υπολογιστές σαν τα πουκάμισα (!), προστέθηκε η διαδικασία backup/restore για τη μεταφορά της βάσης δεδομένων και των ρυθμίσεων σε άλλο υπολογιστή ή για να τα έχουμε εύκαιρα σε περίπτωση ανάγκης.

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη: 19 νέα πεδία & 2 νέες λίστες (παιδιά, αυτοκίνητα).
  • Προσθήκη: Backup/Restore.
  • Προσθήκη: Αλλαγή/επαναφορά χρήστη σε παράθυρο βημάτων.