Έκδοση 4.1.7

Στην έκδοση αυτή προστέθηκαν κάποιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και δημιουργήθηκε ένα νέο σετ υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Έτσι, οι υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μεταφέρθηκαν στο σετ αυτό μαζί με το πολύ χρήσιμο φάκελο υγείας. Επίσης, διορθώθηκε η σειρά των πεδίων συμπλήρωσης στην υπεύθυνη δήλωση του gov.gr

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Βεβαίωση απογραφής).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Απογραφή Εμμέσων Μελών και Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας)
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Αίτηση επιδόματος ασθενείας).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Φάκελος ασφάλισης υγείας).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Προσωρινή άδεια οδήγησης).
  • Διόρθωση Υπηρεσίας: GovGR (Πολλαπλές υπηρεσίες).