Έκδοση 4.1.4

Με την έκδοση αυτή διορθώνεται (ξανά!) το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στις υπηρεσίες ΕΦΚΑ μετά τις αλλαγές που έγιναν και την εμφάνιση παραθύρου για την αποδοχή cookies.

Αναλυτικά:

  • Διόρθωση Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Πολλαπλές υπηρεσίες)