Έκδοση 4.1.3

Με την έκδοση αυτή διορθώνεται το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στις υπηρεσίες ΕΦΚΑ μετά τις αλλαγές που έγιναν και την εμφάνιση παραθύρου για την αποδοχή cookies.

Αναλυτικά:

  • Διόρθωση Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Πολλαπλές υπηρεσίες).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *