Έκδοση 4.1.1

Άλλη μια νέα έκδοση αυτό τον μήνα και φτάσαμε αισίως τις 3. Η νέα έκδοση προσθέτει κάποιες επιπλέον υπηρεσίες και αναβαθμίζει τη βάση δεδομένων. Γι’ αυτό, είναι πιθανό να παρατηρηθεί καθυστέρηση κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής μετά την αναβάθμιση.

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη Υπηρεσίας: TAXISnet (Δήλωση IBAN).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: TAXISnet (Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Λοιπά (ΕΡΓΑΝΗ (taxisnet)).