Έκδοση 4.1.0

Λίγα 24ωρα μετά την τελευταία έκδοση, και ενόσω τα μέτρα για τον κορονοϊό συνεχίζονται, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, οι αλλαγές στην έκδοση αυτή είναι αρκετές.

Η σημαντικότερη είναι η υιοθέτηση ενός δεύτερου, εξωτερικού, συστήματος συμπλήρωσης φορμών. Παρόλο που ο εσωτερικός browser της εφαρμογής είναι βελτιωμένος σε σχέση με αυτόν το My Tax Friend 3, δεν υποστηρίζει όλα τα συστήματα των υπηρεσιών. Έτσι, με αφορμή τις νέες υπηρεσίες του Gov.GR, κρίθηκε αναγκαίος ένας εναλλακτικός τρόπος. Χρησιμοποιείται ο browser του συστήματος, στον οποίο ο χρήστης περιηγείται στην υπηρεσία. Όταν φτάσει σε οθόνη που μπορεί να συμπληρώσει η εφαρμογή, πατάει το πλήκτρο Συμπλήρωσης Πεδίων και η εφαρμογή συμπληρώνει αυτόματα τα δεδομένα.

Άλλη σημαντική αλλαγή είναι η προσθήκη εύρεσης των βασικών στοιχείων ΕΦΚΑ γνωρίζοντας το ΑΦΜ ή το ΑΜΚΑ. Προϋπόθεση για τη νέα αυτή λειτουργία είναι να επιλεγεί φορολογούμενος ο οποίος έχει συμπληρωμένους κωδικούς ΕΦΚΑ-ΙΚΑ (εργοδότη).

Αναλυτικά:

 • Προσθήκη: Στοιχεία βάσει ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ.
 • Προσθήκη: Σύστημα εξωτερικών υπηρεσιών
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: TAXISnet (Ενημέρωση εκκαθάρισης).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΕΦΚΑ (Βεβαίωση προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΕΦΚΑ (Ασφαλιστική ικανότητα (σύστημα ΑΤΛΑΣ)).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΕΦΚΑ (Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Δημιουργία εξουσιοδότησης).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Δημιουργία υπεύθυνης δήλωσης για άδεια ειδικού σκοπού).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Προβολή θυρίδας).
 • Προσθήκη Υπηρεσίας: Λοιπά (ΕΡΓΑΝΗ).