Έκδοση 4.0.1

Στην έκδοση αυτή προστέθηκαν δύο πλήκτρα back/forward στον εσωτερικό browser, ώστε ο χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί ανάμεσα στις σελίδες και προστέθηκε η δυνατότητα να γίνει σύνδεση με τις σελίδες IBAN των τραπεζών ώστε να γίνει έλεγχος του IBAN που έχουμε ή μετατροπή του IBAN σε αριθμό λογαριασμού της συγκεκριμένης τράπεζας.

Προστέθηκαν επίσης υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, για το οποίο υπήρχε πρόβλεψη να συμπληρωθούν κωδικοί πρόσβασης, αλλά δεν υπήρχαν υπηρεσίες. 🙂

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη: Πλήκτρα περιήγησης Back/Forward.
  • Προσθήκη: Σύνδεσμοι για μετατροπή IBAN τραπεζών.
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΚΕΑΟ (Εγγραφή).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΚΕΑΟ (Επανεγγραφή).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΚΕΑΟ (Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΚΕΑΟ (Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΚΕΑΟ (Πίνακας χρεών).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΚΕΑΟ (Ρύθμιση οφειλών).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΕΦΚΑ (Επιλογή ασφαλιστικής κλάσης).