Έκδοση 5.0.4

Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες να αυξάνονται συνεχώς, ήταν αναγκαία η δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης της υπηρεσίας που μας ενδιαφέρει. Αυτό και έγινε, στη νέα έκδοση της εφαρμογής.

Μετά από δική σας απαίτηση, προστέθηκαν νέες στήλες στη λίστα χρηστών, ώστε να βλέπουμε με μια ματιά ποιοι χρήστες έχουν καταγεγραμμένο email ή τηλέφωνο. Μπορούμε να επιλέξουμε τις στήλες που θέλουμε από τις Επιλογές, μια νέα δυνατότητα που προστέθηκε στη νέα έκδοση. Από τις Επιλογές μπορούμε να επιλέξουμε τον τρόπο αποθήκευσης της βάσης δεδομένων (αν έχουμε πολλούς χρήστες, προτείνεται η αποθήκευση χειροκίνητα ή κατά την έξοδο) και η επιλογή για αυτόματη αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση ή όχι.

Τέλος, έγινε αναδιοργάνωση των εικονιδίων εισαγωγής των στοιχείων πρόσβασης και προστέθηκε πλήκτρο για την εισαγωγή μόνο του ονόματος χρήστη και όχι του κωδικού. Παρατηρήθηκε ότι αν τα στοιχεία πρόσβασης είναι αποθηκευμένα στον browser του υπολογιστή, γίνεται ταυτόχρονη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης και από τον browser και από την εφαρμογή. Πλέον, συμπληρώνεται μόνο το όνομα χρήστη, ώστε ο κωδικός να συμπληρώνεται μόνο από τον browser.

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη: Ρυθμίσεις εφαρμογής (γενικές και επιλογή στηλών χρηστών).
  • Προσθήκη: Αναζήτηση υπηρεσιών.
  • Μεταβολή: Αναδιάταξη εικονιδίων εισαγωγής στοιχείων.