Έκδοση 4.1.6

Οδεύουμε προς το τέλος του έτους με μια πλειάδα από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες να έχουν μπει στη ζωή μας. Κάποιες από αυτές προστέθηκαν στην εφαρμογή μας. Επίσης, διορθώθηκε το πρόβλημα εισόδου στην εφαρμογές του e-ΕΦΚΑ, ελπίζοντας πως το σύστημα εισόδου θα παραμείνει σταθερό για κάποιο διάστημα.

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Taxisnet (Φορολοταρία, βεβαίωση κατοικίας κ.ά.).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Δήμοι (Δήμος Θεσσαλονίκης: THESi Αίτηση χορήγησης κάρτας μόνιμου κατοίκου).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: GovGR (Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Αίτηση πληρωμής εξόδων κηδείας).
  • Διόρθωση Υπηρεσίας: Ε.Φ.Κ.Α. (Πολλαπλές υπηρεσίες).
  • Διόρθωση Υπηρεσίας: Taxisnet (Τέλη κυκλοφορίας).
  • Διόρθωση Υπηρεσίας: GovGR (Πολλαπλές υπηρεσίες).
  • Διαγραφή Υπηρεσίας: GovGR (Υπεύθυνη Δήλωση άδειας ειδικού σκοπού).