Έκδοση 4.0.2

Στη νέα αυτή έκδοση έγινε αναδιοργάνωση των καρτελών υπηρεσιών, ώστε να μην πιάνουν τόσο χώρο και προστέθηκε και δεύτερη σειρά στοιχείων πρόσβασης για ΚΕΑΟ. Ως γνωστόν, το ΚΕΑΟ απαιτεί ξεχωριστό λογαριασμό για κάθε ταμείο στο οποίο ο φορολογούμενος έχει χρέη.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η προσθήκη δυνατότητας πολλαπλών φορολογούμενων από αρχείο CSV. Αν έχετε τα στοιχεία αυτά σε Excel, η μετατροπή είναι εύκολη. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής ώστε να εισάγετε τα στοιχεία. Στη συνέχεια επιλέγετε ποια δεδομένα βρίσκονται σε κάθε στήλη. Για στήλες που δε θέλετε να προστεθούν, δεν επιλέγετε τύπο δεδομένων. Στη συνέχεια, γίνεται η μαζική προσθήκη των φορολογούμενων.

Επίσης, προστέθηκε η υπηρεσία σύνδεσης με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζόμενους, ώστε να έχουν πρόσβαση στα έντυπα που έχουν καταθέσει οι εργοδότες τους (προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, απολύσεις κτλ).

Αναλυτικά:

  • Προσθήκη: Εισαγωγή πελατών από αρχείο.
  • Μεταβολή: Κ.Ε.Α.Ο. δυνατότητα προσθήκης 2 λογαριασμών.
  • Μεταβολή: Αναδιάρθρωση καρτελών κωδικών στην καρτέλα χρήστη.
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΕΦΚΑ (Πρόσβαση εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ).
  • Προσθήκη Υπηρεσίας: ΕΦΚΑ (#ΜένουμεΣπίτι – Ραντεβού).